Ympäristöön kohdistuvia uhkia

Monet ympäristöön kohdistuvat uhat ovat aiheutuneet ihmisen toimista. Ihminen muokkaa luontoa ja sen tasapainoa voimakkaasti toimiensa seurauksena joko tietoisesti tai tiedostamatta. Ihmisten määrä myös lisääntyy jatkuvasti ja väestönkasvua on pidetty yhtenä suurimmista uhista ympäristölle. Kasvava ihmismäärä tuottaa myös jatkuvasti enemmän jätettä ympäristöön.

Ihminen on vastuussa monesta ympäristöön kohdistuvasta uhasta

Ihminen on erityisesti teollisena aikana kehittänyt myös monia kemikaaleja ja materiaaleja, jotka ovat myöhemmin osoittautuneet haitalliseksi ympäristölle ja eliöille. Näitä ovat esimerkiksi hyönteismyrkky DDT ja muovi. Lisäksi monet teollisesta tuotannosta aiheutuvat saasteet kulkeutuvat ympäristöön ja toimivat siellä myrkkyinä. Näitä syntyy erilaisten teollisten prosessien sivutuotteena.

Maa- ja kalatalous

Myös maatalous aiheuttaa kuormaa luonnolle. Maatalouden tuotantoa varten joudutaan usein raivaamaan viljelykykyistä maata pelloksi. Pelto tai muu viljelymaa on ekosysteeminä melko yksinkertainen ja usein alkuperäinen lajisto katoaa raivauksen myötä. Maatalous aiheuttaa myös ravinteiden valumaa vesistöihin ja siitä voi seurata rehevöitymistä. Maataloudesta aiheutuu myös torjunta-aineiden päästöjä ympäristöön.

Yksi suurimmista meriin kohdistuvista uhkatekijöistä on ylikalastus. Ylikalastus aiheutuu teollisesta kalastuksesta, jossa kokonaisia tuhansien yksilöiden kalaparvia kalastetaan verkoilla. Verkkoihin tarttuu myös monia muita eläimiä, kuten delfiinejä, kilpikonnia, jopa valaita. Nämä eivät kuitenkaan päädy kalojen tavoin ruoaksi, vaan heitetään yleensä kuolleena takaisin mereen. Lisäksi ylikalastus vähentää kalojen määrää, joka vaikuttaa tuhoisasti ravintoverkkoihin ja voi pahimmillaan johtaa lajien katoamiseen.

Rakentaminen uusille alueille voi vahingoittaa alkuperäistä ympäristöä

Ihmiset muokkaavat luontoa esimerkiksi rakentamalla teitä pystyäkseen siirtymään paikasta toiseen helpommin. Kaupungeista aiheutuu myös runsaasti melu- ja valosaastetta. Lisäksi kaupungit lisäävät liikennettä myös lähialueilla ihmisten liikkumisen myötä.

Tien tai rautatien rakentaminen keskelle koskematonta ekosysteemiä jakaa myös usein alueen kahtia ja hankaloittaa eläinten kulkua alueiden välillä. Alueille saattaa muodostua erillisiä populaatioita. Eläimiä saattaa myös kuolla jäädessään autojen alle niiden yrittäessä liikkua alueelta toiselle. Liikenne lisää myös saasteiden määrää.