Ympäristön suojelu Suomessa

Suomessa on voimassa ympäristönsuojelulaki, jonka tarkoituksena on ehkäistä ympäristön pilaantumista ja laissa säädetään määräykset ja velvoitteet, joita on noudatettava ympäristön suojelemiseksi.

Kansallispuistot ja suojelualueet

Suomessa on erilaisia kansallispuistoja ja suojelualueita, joissa ihmisen toimia on rajoitettu, tai ne on jopa kielletty kokonaan. Kansallispuistoissa on esimerkiksi kielletty tulen teko muualle kuin merkityille paikoille. Niissä on myös yleensä merkitys vaellusreitit ja leiriytymispaikat, joiden ulkopuolelle ei saa poiketa alueen muun ympäristön suojelemiseksi.

Ihmisten toimia voidaan rajoittaa myös muilla tavoilla esimerkiksi kieltämällä verkkokalastuksen saimaannorpan pesimäalueilla ja tiettyjen, harvinaisten lajien rauhoittamisella. Rauhoittaminen voi olla osa-aikaista tai kokoaikaista. Osa-aikainen rauhoitus liittyy usein pesimäaikaan.

Kansalaisjärjestöt

Myös erilaiset liitot ja kansalaisjärjestöt toimivat aktiivisesti Suomessa luonnon ja ympäristön suojelemiseksi. Liittojen agendana on levittää tietoa luonnonsuojelusta, painostaa päättäjiä tehokkaampiin ratkaisuihin ja tietysti suojella ympäristöä ja luontoa enemmiltä haitoilta. Järjestöjen toiminta vaihtelee pienestä vapaaehtoisuuteen perustuvasta harrastustoiminnasta ammattimaiseen järjestystoimintaan.

SYKE

Suomessa ympäristökeskus eli SYKE seuraa luonnon tilaa ja antaa suosituksia ja raportteja ympäristöministeriölle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä ympäristön suojelemiseksi. Suomen ympäristökeskus on valtion laitos ja siellä toimii useita eri alojen tutkijoita ja asiantuntijoita ja sen toiminta on koottu seitsemään eri keskukseen.

Suomi on myös sitoutunut moniin kansainvälisiin sopimuksiin, kuten Pariisin ilmastosopimukseen päästöjen rajoittamiseksi.