Vastuullinen sijoittaminen

Oletko jo törmännyt käsitteeseen vastuullinen sijoittaminen? Vastuullisen eli kestävän kehityksen mukaisen sijoittamisen juuret yltävät niinkin kauas kuin 1970-luvulle, jolloin monet rahastot ja yritykset kieltäytyivät sijoittamasta muun muassa Etelä-Afrikan osavaltiossa käytyyn rasistiseen tummaihoisia kansalaisia syrjivään apartheid-ohjelmaan ja Vietnamin sotaan. 1970-luvun jälkeen tämäntyyppistä moraalisia periaatteita kunnioittavaa sijoittamista alettiin kutsumaan eettiseksi sijoittamiseksi, josta vuosien mittaan muovautui tänä päivänä käytetty termi vastuullinen sijoittaminen, jonka Yhdistyneet Kansakunnat rekisteröi viralliseen käyttöön vuonna 2006.

Millainen on vastuullinen sijoittaja?

Vastuullinen sijoittaja noudattaa YK:n laatimia PRI-periaatteita (Principles for Responsible Investment). Vastuullinen sijoittaja ottaa huomioon sijoituskohteen vastuun ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevissa kysymyksissä ja punnitsee myös sijoituskohteen tulevaisuutta kestävän kehityksen kannalta. Näihin edellä mainittuihin tekijöihin viitataan yleensä englanninkielisellä lyhenteellä ESG, joka tulee sanoista Environmental, Social ja Governance eli Ympäristöllinen, Sosiaalinen ja Hallinnollinen.

Vastuullinen sijoittaja toisin sanoen hyväksyy sijoituskohteekseen vain sellaisia yrityksiä ja projekteja, jotka noudattavat näitä edellä mainittuja ESG-periaatteita. ESG-periaatteiden lisäksi sijoituskohteiden tulee luonnollisesti kunnioittaa myös kansainvälisiä ihmisoikeuksiin, työehtoihin ja työhyvinvointiin liittyviä sopimuksia.

Vastuullinen sijoittaminen Pohjoismaissa

Vastuullinen sijoittaminen on kasvanut viime vuosina myös Suomessa. Itse asiassa Suomea ja muita Pohjoismaita pidetään maailmalla vastuullisen sijoittamisen tiennäyttäjinä ja ympäristövastuun merkitys on kasvanut niin julkisissa kuin yksityisissäkin projekteissa. Yrityksiltä vaaditaan yhä enemmän kiinnostusta ja sitoutumista kestävämpään kehitykseen ja siinä missä monet muut maat tulevat vielä kaukana takana, yhä useammat projektit ympäri Pohjoismaita ovat alkaneet kiinnittämään runsaasti huomiota niin ympäristövastuuseen kuin eettisempään palveluntarjontaankin.

Vastuullinen sijoittaminen ei ole yhtään sen riskialttiimpaa, kuin mikä tahansa muu sijoitusmuoto. Itse asiassa vastuullisemmalla sijoittamisella sijoittaja voi jopa tehdä vakaampaa tuottoa. Vastuullinen sijoittaminen ei yllä pelkästään julkisiin rakennukseen, vaan sijoittaa voi eettisesti myös kiinteistöihin. Erilaisia käynnissä olevia kiinteistöprojekteja löytyy muun muassa kiinteistöalan joukkorahoituspalvelua tarjoavalta tessin.com/fi/ -sivustolta, jolla on tällä hetkellä lukuisia käynnissä olevia kiinteistöprojekteja ympäri Pohjoismaita.

Jos vastuullinen sijoittaminen kiinnostaa, voit aloittaa helposti kysymällä lisätietoa omalta sijoitusasiantuntijaltasi. Lisäksi, jos oma pankkisi toimii vastuullisen sijoittamisen puolesta, voi heiltä myös löytyä runsaasti lisätietoa ja apua vastuullisen sijoittamisen aloittamiseen.

Voit myös tehdä itse tutkimustyötä hakemalla internetistä tietoa ja uutisia sijoituskohteesta, sekä ottamalla yhteyttä suoraan muihin sijoittajiin. Vaikka vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovatkin yllä mainittu, voi jokainen itse päättää, mitä sijoituskohteelta halutaan hakea. Siinä missä toiselle tärkeä elementti on sijoituskohteen tuottama hiilijalanjälki, toiselle taas päätökseen vaikuttaa uusiutuvien energialähteiden suhde fossiilisiin polttoaineisiin. Ihmisoikeusrikkomuksista, kuten lapsityöstä tunnettuja yrityksiä kannattaa aina välttää, samoin huumaaviin tuotteisiin tai aseteollisuuteen liitettyjä sijoituskohteita.

Miksi vastuullinen sijoittaminen kannattaa?

Vastuullinen sijoittaminen auttaa tukemaan nimenomaan niitä yrityksiä ja sijoituskohteita, jotka ottavat toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen ja ekologisuuden. Vastuullinen sijoittaja ei sijoita vain hetkeen, vaan myös tulevaisuuteen, sillä maapallo ei ole vain meidän sukupolveamme varten.

Vihreys on kasvava trendi, joka ei saisi missään tapauksessa laantua. Vastuullisella sijoittamisella sijoittajat siirtävät vastuuta epäeettisiltä sijoituskohteilta eettisiin kohteisiin, jolloin ympäristövastuun mukaisesti toimivat yritykset ja projektit saavat enemmän tukea toimintaansa. Eettisyys ja ekologisuus auttavat myös kasvattamaan sekä sijoittajan että sijoituskohteen brändiä, sillä molemmat tekijät luovat myös asiakkaissa positiivista vaikutelmaa. Tukemalla eettisyyttä pystymme vaikuttamaan omalta osaltamme siihen, millaisen tulevaisuuden haluamme jättää lapsillemme ja lastenlapsillemme.