Biodiversiteetin katoaminen

Biodiversiteetillä tarkoitetaan luonnon ja lajien monimuotoisuutta. Maailman biodiversiteetin määrää ei tarkalleen tiedetä, mutta Biodiversiteetin pienentyminen on kiihtynyt. Biodiversiteetin katoaminen on monien syiden summa. Niistä tärkeimpiä ovat elinympäristöjen katoaminen, saasteet, ilmastonmuutos ja monien luonnon resurssien kestämätön käyttö.

Salametsästys ja elinympäristöjen tuhoutuminen

Resurssien kestämättömällä käytöllä viitataan esimerkiksi ylikalastukseen tai salametsästykseen. Salametsästyksen seurauksena muun muassa monet isot kissapedot ja norsut ovat joutuneet sukupuuton vaaraan. Salakalastuksessa on kerätty esimerkiksi hain eviä, joka on tietysti vaatinut hain tappamisen evien saamiseksi. Monet eläinten osat, kuten hain evät tai tiikerin käpälät ovat osana joko ruokakulttuuria tai lääketiedettä monissa kulttuureissa.

Elinympäristöjen katoaminen voi johtua metsien raivaamisesta tai vaikkapa korallien kuolemisesta. Korallit ovat yksi maailman monimuotoisimmista elinympäristöistä. Viime aikoina niiden on tietyillä alueilla todettu haalistuneen, minkä on arvioitu olevan stressireaktio saasteisiin ja meriveden lämpenemiseen.

Massasukupuutto

Maapallon historian aikana on koettu viisi massasukupuuttoa, jossa hyvin suuri osa lajeista on kadonnut. Tällä hetkellä on menossa kuudes massasukupuutto, jonka arvioidaan johtuvan ihmisen toimista. Ihmisen aiheuttamat muutokset ovat olleet niin dramaattisia ja nopeita, että luonto ei kykene sopeutumaan niiden mukana.

Ympäristön palautumiskyky häiriöistä huonontuu sitä mukaa, mitä pienempi biodiversiteetti alueella on. Siksi suppean biodiversiteetin alueet ovat hyvin häiriö herkkiä, eivätkä välttämättä kykene palautumaan ollenkaan.