Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on varmasti yksi globaaleimmista nykyajan ympäristöongelmista. Ihmisen roolista ilmastonmuutoksen aiheuttajana on keskusteltu pitkään, mutta nykyään lähes kaikki tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että ihmisellälink text on merkittävä rooli ilmastonmuutoksenn aiheuttamisessa.

Kasvihuonekaasut ja fossiiliset polttoaineet

Ilmastonmuutoksen syy on kasvihuonekaasuissa, jotka toimivat ilmakehässä estäen Auringon lämpösäteilyä palaamasta takaisin avaruuteen. Kasvihuonekaasut syntyvät muun muassa fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Fossiiliset polttoaineet, kuten kivihiili, ovat syntyneet miljoonien vuosien saatossa, kun orgaaninen aines on vajonnut meren pohjaan ja puristunut siellä hapettomissa oloissa ja kovassa paineessa kivihiileksi.

Normaalissa luonnon kierrossa hiilidioksidia syntyy eliöiden metaboliassa ja kasvit sitovat sitä fotosynteesissä. Fossiilisten polttoaineiden voidaan siis ajatella olevan jo luonnon kierrosta poistuneita aineita. Kun nämä aineet otetaan jälleen käyttöön, lisätään ympäristön hiilidioksidin määrää niin, että sitä ei enää ehdi sitoutumaan entistä tahtia. Näin hiilidioksidi jää ilmakehään ja toimii siellä kasvihuonekaasuna. Muita kasvihuonekaasuja ovat esimerkiksi vesihöyry, typpioksidi ja metaani.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset

Maapallon lämpenemisellä ja ilmastonmuutoksella voi olla dramaattisia vaikutuksia. Se voi aiheuttaa äärimmäisiä sääilmiöitä, kuten kuivuutta ja tulvia, hirmumyrskyjä, lämpöaaltoja ja toisaalta hyvin kylmiä säitä. Ilmiöiden seurauksena voi ilmaantua pakolaiskriisejä, sotia ja nälänhätiä.

Ilmastonmuutosta pidetään myös osasyynä maapallon biodiversiteetin häviämiseen, sillä se on johtanut elinympäristöjen muuttumiseen epäedulliseksi monelle lajille sitä kautta aiheuttanut niiden häviämisen.